czas wolny

Z psem w parku narodowym – do których parków wejdziesz z psem, a których lepiej unikać

Coraz większymi krokami zbliżają się wakacje. To świetny moment na wypady za miasto. Miło jeśli w takich wycieczkach uczestniczy cała rodzina – łącznie z jej futrzastymi przedstawicielami (nie mówimy tu o mężu/partnerze, który od miesięcy nie był u fryzjera 😉 ) Jeśli chcecie w trakcie wycieczki zwiedzić konkretny park narodowy warto wcześniej ustalić czy można do niego wejść z psem. Nie we wszystkich miejscach psy są mile widziane. Poniżej znajdziecie informacje, do których parków wejdziecie z psiakiem. Dzięki temu na miejscu nie będzie przykrej niespodzianki i rozczarowania.

Z psem w parku narodowym – informacje ogólne

W Polsce mamy do dyspozycji 23 parki narodowe. Jednak w wielu z nich obowiązuje zakaz wprowadzania psów na podstawie Dz.U.2016.0.2134 t.j. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mówi o tym art 15.1 podpunkt 16

Art. 15. Zakazy obowiązujące w parkach narodowych i rezerwatach przyrody

1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:

16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. katalog pojęć ustawowych pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);

Czyli gdzie dokładnie możemy wejść z psiakiem a gdzie jest to stanowczo zabronione? Poniżej znajdziecie listę parków narodowych wraz z informacją o ich dostępności dla czworonożnych gości.

 

Z psem w parku narodowym – lista parków

Babiogórski Park Narodowy

Zakaz. 

REGULAMIN udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku Narodowego.

4. Zwiedzanie Parku może odbywać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie parku zabrania się:

14) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Białowieski Park Narodowy

Częściowy zakaz. Pies musi być na smyczy i w kagańcu.

Wprowadzanie psów i innych zwierząt
Psy i inne zwierzęta można wprowadzać na teren Parku Pałacowego i szlaki turystyczne w Obrębie Ochronnym Rezerwat: piesze („Carska Tropina”, „Wilczy Szlak”, „Wokół Uroczyska Głuszec”, „Tropem Żubra”), rowerowe (zielony i czarny) i ścieżkę edukacyjną „Przez trzy zbiorowiska” wyłącznie wtedy, gdy są na smyczy i w kagańcu. Nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, do Rezerwatu Pokazowego Żubrów i na teren Obrębu Ochronnego Rezerwat objęty ochroną ścisłą.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Biebrzański Park Narodowy

Częściowy zakaz. Pies musi być na smyczy i może poruszać się jedynie po wyznaczonych szlakach.

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 17.02.2017 w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych.

1. Zasady ogólne

16. Psy można wprowadzać (na smyczy o długości do 1,5 metra) jedynie na następujące szlaki i obiekty edukacyjne (nie dotyczy odcinków szlaków biegnących drogami publicznymi)

a. szlak pieszy niebieski od Lipska do Osowca

b. szlak pieszy żółty od Goniądza do przejazdu kolejowego przed Sośnią

c. szlak pieszy żółty z Polkowa do Kopytkowa

d. szlak pieszy żółty i rowerowy R-11 od Leśniczówki „Łosiowy Kąt” w Orzechówce do wsi Tajenko

e. szlak pieszy czerwony od wsi Woźnawieś do Leśniczówki Grzędy

f. szlak rowerowy żółty od mostu w Kuligach do Leśniczówki Grzędy

g. szlak rowerowy czerwony „Podlaski Szlak Bociani” na całej długości

h. szlak rowerowy niebieski z Gugien do Trzciannego

i. szlak rowerowy zielony z Osowca do Uścianka

j. szlak rowerowy „Green Velo” na całej długości

k. obiekt edukacyjny „Las”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Downary, działki nr 1349, 1361 i 1348

l. obiekt edukacyjny „Kładka”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr 275/5 i 173

m. obiekt edukacyjny „Biały Grąd”, obiekt ewidencyjny „Mścichy”, działka nr 40.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Bieszczadzki Park Narodowy

Zakaz. 

Zasady udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych i turystycznych.

2. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych. Osoby niepełnosprawne mają prawo poruszać się po szlakach i ścieżkach wraz ze specjalnie oznaczonym psem asystującym.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Drawieński Park Narodowy

W regulaminie brak jest informacji o zakazie wprowadzania psów.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Gorczański Park Narodowy

Zakaz. 

Regulamin dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy.

III. Zakazy i odpowiedzialność za ich naruszenie

20. Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmienić środowisko przyrodnicze, a w szczególności:

k)      wprowadzanie psów, z wyjątkiem psów pasterskich wprowadzanych na obszary, na których dopuszczony jest wypas;

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Kampinoski Park Narodowy

Można wprowadzać psy jednak muszą być na krótkiej smyczy i poruszać się jedynie po wyznaczonych trasach.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

7) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów
i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub
innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Karkonoski Park Narodowy

Częściowy zakaz. Pies musi być na smyczy i w kagańcu i może poruszać się jedynie po niektórych szlakach

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

12. Na niektóre szlaki można wprowadzać wprowadzać psa na smyczy (i w kagańcu).

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Magurski Park Narodowy

Można wprowadzać psy  jednak muszą być prowadzone na smyczy.

Regulamin dla zwiedzających Magurski Park Narodowy.

2. Na terenie Parku:

f) zwierzęta towarzyszące człowiekowi należy przetrzymywać i prowadzić na uwięzi

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Narwiański Park Narodowy

W regulaminie brak jest informacji o zakazie wprowadzania psów.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Ojcowski Park Narodowy

Można wprowadzać psy jednak muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 7. W czasie pobytu na terenie Parku zabrania się:

9)   wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Park Narodowy Bory Tucholskie

Zakaz. 

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

4. Na terenie Parku zabrania się:

  • wprowadzania psów.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Park Narodowy Gór Stołowych

Zakaz

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 26.06.2014 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju

6. Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zgodnie z art. 15 ust. 1  ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r zabrania się:

16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Park Narodowy Ujście Warty

Częściowy zakaz.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” z dnia 25.02.2014 r. w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki

§ 6

1. Na terenie O.O. Słońsk i O.O. Chyrzyno obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

2. Na terenie O.O. Polder Północny – Witnica obowiązuje zakaz puszczania psów luzem.

3. Zakazy wymienione w punktach 1 i 2 nie dotyczą psów pasterskich na obszarach, na których zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Pieniński Park Narodowy

Zakaz. 

Regulamin dla turystów zwiedzających Pieniński Park Narodowy.

14. Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, (Dz.U. 2016, poz. 2134), na obszarze Parku zabrania się w szczególności:

8. wprowadzania psów,

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Poleski Park Narodowy

W regulaminie brak jest informacji o zakazie wprowadzania psów.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Roztoczański Park Narodowy

Częściowy zakaz.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W ZWIERZYŃCU z
dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Rozdział 4 Udostępnianie Parku dla turystyki
6. Dopuszcza się wprowadzanie psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.):
a) na oznakowane ścieżki poznawcze, tranzytowe szlaki turystyczne i trasy rowerowe, obiekty kulturowe,
b) do budynków gdzie prowadzona jest działalność edukacyjna (§ 4, ust.1).
7. Dopuszcza się wprowadzanie pozostałych psów na uwięzi i w kagańcu na:
a) trasie rowerowej do Florianki (Rybakówka–Florianka-Górecko Kościelne),
b) ścieżce poznawczej na Piaseczną Górę,
c) ścieżce poznawczej do stawów „Echo” z wyłączeniem stawu kąpielowego i plaży,
d) ścieżce poznawczej aleją Aleksandry Wachniewskiej,
e) terenie przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym (poza budynkiem),
f) terenie przy Izbie Leśnej we Floriance (poza budynkiem),
g) terenie przy Roztoczańskim Centrum Naukowo Edukacyjnym (poza budynkiem).

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Słowiński Park Narodowy

Częściowy zakaz. 

Przepisy dla zwiedzających.

8. Na terenie Parku obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody, nie wolno między innymi:

8) wprowadzać psów na plaże, z wyjątkiem psów asystentów osób niepełnosprawnych.

9. Dopuszcza się wprowadzanie psów do Parku wyłącznie na smyczy i tylko na szlaki turystyczne położone poza plażą (ograniczenie nie dotyczy psów asystentów osób niepełnosprawnych).

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Świętokrzyski Park Narodowy

Można wprowadzać psy. 

Regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

12. Wprowadzanie psów na obszar udostępniony do celów turystycznych jest dozwolone tylko na smyczy.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Tatrzański Park Narodowy

Zakaz. Z wyjątkiem Doliny Chochołowskiej, do wysokości schroniska.

Jesteś w parku narodowym! Nie wprowadzaj na szlaki psów. Pomimo że pies prowadzony jest na smyczy, nie szczeka, nie załatwia potrzeb fizjologicznych i jest bardzo karny, dzikie zwierzęta i tak doskonale go wyczuwają. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie ich narodzin, a także w okresie prowadzenia młodych przez matki. Tak więc turysta prowadzący psa naraża na niebezpieczeństwo siebie oraz swojego pupila.  Zakaz dotyczy całego terenu Parku, z wyjątkiem Doliny Chochołowskiej, do wysokości schroniska. Jedyne odstępstwo stanowią psy asystujące, czyli odpowiednio wyszkolone i specjalnie oznaczone, w szczególności psy przewodnicy osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psy asystenci osoby niepełnosprawnej ruchowo. Na terenie Podhala istnieją już „psie hotele”, które zapewniają psom doraźną kilkugodzinną opiekę.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Wielkopolski Park Narodowy

Można wprowadzać psy jednak muszą być prowadzone na smyczy.

Na terenie Parku zabrania się:

puszczania psów luzem.

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Wigierski Park Narodowy

Można wprowadzać psy jednak muszą być prowadzone na smyczy.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

§ 3 Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na obszarach lądowych parku:

4) psy należy prowadzić na smyczy;

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Woliński Park Narodowy

Zakaz. 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego odbywać się może z zachowaniem następujących zasad regulaminu:

•    niewprowadzanie psów,

Regulamin parku dostępny tutaj

 

Z psem w parku narodowym – mapa parków narodowych

 


źródło: Babiogórski PN logo, mapa, zdjęcie; Białowieski PN logo, mapa, zdjęcie; Biebrzański PN logo, mapa, zdjęcie; Bieszczadzki PN logo, mapa, zdjęcie;  Drawieński PN logo, mapa, zdjęcie; Gorczański PN logo, mapa, zdjęcie;  Kampinoski PN logo, mapa, zdjęcie;  Karkonoski PN logo, mapa, zdjęcie;  Magurski PN logo, mapa, zdjęcie;  Narwiański PN logo, mapa, zdjęcie; Ojcowski PN logo, mapa, zdjęcie; PN Bory Tucholskie logo, mapa, zdjęcie; PN Gór Stołowych logo, mapa, zdjęcie; PN Ujście Warty logo, mapa, zdjęcie; Pieniński PN logo, mapa, zdjęcie; Poleski PN logo, mapa, zdjęcie; Roztoczański PN logo, mapa, zdjęcie; Słowiński PN logo, mapa, zdjęcie; Świętokrzyski PN logo, mapa, zdjęcie; Tatrzański PN logo, mapa, zdjęcie; Wielkopolski PN logo, mapa, zdjęcie; Wigierski PN logo, mapa, zdjęcie; Woliński PN logo, mapa, zdjęcie;

1 thought on “Z psem w parku narodowym – do których parków wejdziesz z psem, a których lepiej unikać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge